Nowa

ZAKŁADKA: O projekcie możemy ją też nazwać strona główna

„Znam prawo – mam wybór” to projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie . Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  Stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w subregionie północnym województwa śląskiego.
Adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnościami, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, organizacje pozarządowe, liderzy społeczni oraz wszystkie grupy nieformalne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu, które chcą przeciwdziałać dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli należysz do którejkolwiek w powyższych grup i potrzebujesz:
• wsparcia, które umożliwi Ci aktywne funkcjonowanie w lokalnej społeczności otwartej na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami,
• rozwijania kompetencji, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami właściwy poziom profesjonalnej obsługi i pomocy,wzmocnienia swojej
• obecności, działań i wpływu w lokalnej społeczności na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami,
• nawiązania lub wzmocnienia relacji z innymi instytucjami/organizacjami,

to projekt dla Ciebie!

Nasze działania będą odbywały się w pięciu głównych modułach:

SZKOLENIA
Przekażemy Wam wiedzę i umiejętności z zakresu praw i obowiązków względem osób z niepełnosprawnościami, które będą przydatne w działalności Waszej instytucji/organizacji. Więcej

SIEĆ WSPÓŁPRACY
Będziemy budować sieci współpracy w ramach Rady Społecznej Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz pomożemy Wam rozwijać potencjał Waszej instytucji/organizacji i sprawniej działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więcej

MAPA DOSTĘPNOŚCI
Pokarzemy Wam miejsca stosowania dobrych praktyk zwalczających dyskryminację osób z niepełnosprawnościami. Więcej

KONSULTACJE Z EKSPERTAMI
Umożliwimy Wam kontakt z ekspertami wyspecjalizowanymi w poradnictwie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. więcej

BAZA WIEDZY
Będziemy udostępniać Wam wszystkie przydatne materiały z zakresu współpracy, praw i obowiązków, wymogów prawnych i stosowanych rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. więcej

Zamiast tylu zakładek możemy również zrobić jedną rozwijaną i nazwać ją np. „działania” i tam możemy umieścić edukację, RSP, Multimedia, Mapa dostępności, Zapytaj eksperta.

Przewiń do góry
Skip to content