Język migowy

Ogólnopolskie Centrum Komunikacji Polskiego Języka Migowego

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych zwróciło się prośbą do Premiera RP, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o nowelizację ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Komunikacji Polskiego Języka Migowego w celu likwidacji barier w komunikowaniu się z pomiotami publicznymi.

O Ogólnopolskim Centrum Komunikacji Polskiego Języka Migowego

Ogólnopolskie Centrum Komunikacji Polskiego Języka Migowego tj. serwis przekaźnika video (Video Relay Service) czyli usługi tłumaczenia wideo (VIS) która pozwala osobom głuchym za pomocą wideotelefonów i podobnych technologii komunikować się z osobami słyszącymi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem tłumacza języka migowego w celu likwidacji barier w komunikowaniu się z osobami słyszącymi.

Więcej informacji o usługach Video Relay Service

Usługi Video Relay Service są świadczone w USA, Kanadzie, zaś w Europie m.in. w Danii, Niemczech, Francji, Szwecji, Norwegii, Zjednoczonym Królestwie. Usługi Video Relay są oparte na trzech głównych czynnikach:

  • tłumaczach języka migowego,
  • zarządzaniu call center (obsługa klienta, zarządzanie call center),
  • dostawcy platformy (aplikacja mobilna, serwery).

Osoby głuche korzystając z takiego sprzętu wideo mogą porozumiewać się z osobami słyszącymi za pomocą języka migowego.

Stany Zjednoczone i kilka innych krajów rekompensują firmom świadczenie usługi przekaźnika wideo (VRS). Za pomocą sprzętu telekomunikacyjnego można nawiązać rozmowę z innymi osobami za pośrednictwem tłumacza języka migowego, który w tym samym czasie korzysta z konwencjonalnego telefonu do komunikowania się z osobą głuchą.

Sprzęt wideo jest również używany do tłumaczenia języka migowego na miejscu za pomocą tłumaczenia zdalnego wideo (VRI). Usługi tłumaczenia języka migowego za pośrednictwem VRS lub VRI są przydatne w dzisiejszych czasach, gdy jedna ze stron jest osobą głuchą. W przypadku tłumaczenia wideo tłumacze języka migowego pracują zdalnie z transmisją wideo i audio na żywo , dzięki czemu tłumacz może widzieć osobę głuchą i rozmawiać z osoba słyszącą i odwrotnie.

Podobnie jak w przypadku tłumaczenia telefonicznego, tłumaczenie wideo może być wykorzystywane w sytuacjach, w których nie są dostępni tłumacze na miejscu. Jednak tłumaczenia wideo nie można stosować w sytuacjach, w których wszystkie strony rozmawiają samodzielnie przez telefon. Interpretacja VRS i VRI wymaga od wszystkich stron posiadania niezbędnego sprzętu. Niektóre zaawansowane urządzenia umożliwiają tłumaczom zdalne sterowanie kamerą wideo w celu powiększania do środka i na zewnątrz lub w celu skierowania aparatu w stronę podpisującej osoby.

Apel Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych do Rządu RP

– Bardzo prosimy Rząd RP o wdrożenie tej technologii na terenie RP w 16 województwach przy współpracy z wojewodami tak aby oferowano osobom głuchym usługę w formacie 24/7/365. Mamy w Polsce ok. 50.000 – 100.000 ludzi głuchych w Polsce która jest wykluczona społecznie w dostępie do informacji i podstawowej opieki zdrowotnej oraz uniemożliwia się im normalnie funkcjonowanie. Bardzo doceniamy działania Rządu RP w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych którą Polska ratyfikowała w 2012 r. oraz przyjęcie programu „Dostępność Plus”, także wdrożenie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która daje nadzieję osobom niepełnosprawnym na godne i niezależne życie. – pisze Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych w postulacie do Premiera RP, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych dodaje, że:

  • utworzenie Centrum Komunikacji Polskiego Języka Migowego składającego się z niezależnych tłumaczy języka migowego od jakiejkolwiek organizacji pozarządowej stałoby się wypełnieniem tych założeń i postulatów środowiska osób głuchych i zapewniłoby optymalne zabezpieczenie potrzeb osób głuchych wynikających z prawodawstwa w szczególności Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz ustawy o dostępności;
  • zgodnie z Konstytucją RP oraz Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych osoby głuche powinny mieć zagwarantowany dostęp do środków komunikacji – technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych w aglomeracjach miejskich jak i wiejskich na takich samych prawach jak pozostali obywatele naszego kraju wynika to m.in. z art. 9 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych mając na uwadze eliminację przeszkód i barier w dostępności do informacji, komunikacji w usług elektronicznych.

O niezależności i bezstronności tłumaczy języka migowego

– Stoimy na stanowisku, że tłumacze języka migowego muszą być niezależni i bezstronni od jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, na zasadzie demokracji i pluralizmu. – pisze Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych w postulacie do Premiera RP, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

– W naszej ocenie należy wprowadzić przepisy ww. ustawie oraz finansowanie z budżetu państwa i ze środków finansowych UE w przyszłej perspektywie finansowej w latach 2021-2027 na usługi VRS na terenie całego kraju oraz zapewnić niezbędny sprzęt telekomunikacyjny głuchym użytkownikom. Niemcy i kraje skandynawskie należą do liderów w Europie, podczas gdy Stany Zjednoczone są kolejnym światowym liderem w zakresie świadczenia usług VRS – dodaje Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych.

Przewiń do góry
Skip to content